Zalecenia Rządu i Światowej Organizacji Zdrowia

Rząd wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa (noszenia maseczek ochronnych) w miejscach publicznych od czwartku 16 kwietnia 2020.

Banner maseczki ochronne wielorazowe

Od czwartku 16 kwietnia 2020 roku każdy z nas, kto udaje się w miejsca publiczne musi mieć założoną osłonę na usta i nos. Można używać w tym celu maseczek wielorazowych bawełnianych, jak również każdej innej rzeczy, która zasłoni nam twarz np. szalika, czy chusty. Za niedostosowanie się do nowych obostrzeń grozić będzie mandat w wysokości 500 zł. Państwo będzie wymagało od obywateli aby nosili maseczki wielorazowe ponieważ zamierza w najbliższym czasie poluzować inne obostrzenia związane z pandemią korona wirusa.

Zakres ochrony maseczek ochronnych wielorazowych.
Coraz więcej specjalistów twierdzi, że każda maseczka jest przydatna i zmniejsza ryzyko zakażenia. Na podstawie rysunku doktora Sui Huanga z Institute for Systems Biology w Seattle.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poważnie myśli nad zaleceniem noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych, a zwłaszcza w pomieszczeniach. Amerykańskie badania pokazują, że dystans 2 metrów może nie być wystarczający aby uniknąć zakażenia.

Na chwilę obecną eksperci WHO zalecają w głównej mierze noszenie masek ochronnych osobom zarażonym, które mogą rozsiewać zarazki, oraz tym, którzy opiekują się chorymi. Profesor David Heymann w rozmowie z „BBC News” stwierdził, że organizacja rozważa rozszerzenie tego zalecenie na wszystkich znajdujące się miejscach publicznych, głownie chodzi o sklepy i biura.

Według WHO dystans co najmniej 2 metrów od innych osób powinien być wystarczający, aby uniknąć zetknięcia się z patogenami. Jednak badania przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych przez Massachusetts Institute of Technology sugerują, że w niektórych przypadkach, szczególnie gdy ktoś kicha lub kaszle, zarazki jakie rozsiewa mogą być przenoszone nawet do 6 metrów w przypadku kaszlu i 8 metrów w przypadku kichania. Najgorsze, że osoba, która jest zarażona może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy gdy nie odczuwa objawów infekcji.

Podczas kaszlu i kichania powietrze wydostaje się z taką siłą, że porywa znajdujące się aerozole na większość pomieszczenia. Zdaniem badaczy z MIT w miejscach źle wentylowanych, czy zamkniętych zachowanie odległości 2 metrów może być złudnym poczuciem bezpieczeństwa.

Amerykanie uważają, że w pomieszczeniach noszenie masek ochronnych, nawet tych zwykłych wielorazowych może być przydatne. „Zwykłe maski nie uchronią przed znajdującymi się w powietrzu drobnymi cząsteczkami, gdyż nie mają odpowiedniej filtracji. Mogą jednak chronić przed powietrzem wydychanym na wprost z dużym impetem” wskazuje Lydia Bourouiba.

Jak nosić maseczki aby maksymalnie chroniły jak dezynfekować maseczki.

WHO twierdzi, że jeśli te obserwacje się potwierdzą, to maseczki ochronne wielorazowe powinny być nawet bardziej skuteczne niż zachowanie odpowiedniej odległości. Bardzo ważne jest jednak, aby były one noszone we właściwy sposób i szczelnie zakrywały usta i nos. Nie powinny być też wilgotne, ponieważ wtedy bardziej przepuszczają cząstki znajdujące się w powietrzu. Konieczne jest też zachowanie higieny.

Napisane na podstawie źródła Polskiej Agencji Prasowej.